5316 Sayılı AF YASASI Esasları (Yeni)

Anasayfa » Yasal Mevzuat » 5316 Sayılı AF YASASI Esasları (Yeni)
share on facebook  tweet  share on google  print  

5316 Sayılı AF YASASI Esasları (Yeni)

"Yasal Mevzuat" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar

5316 sayılı kanunun geçici 50. ve 51 inci madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin, Üniversite Yönetim Kurulunun 13/05/2005 gün ve 724/5 sayılı kararı ile kabul edilen esaslara karşı açılan davalar neticesinde verilen idari mahkeme kararları gereğince; aşağıda belirtilen yeni esaslara göre işlem tesis edilecektir.

         1- Azami öğrenim süresi sonunda başarısızlık nedeniyle kaydı silinen ve 2005-2006 eğitim-öğretim yılında sınav haklarını kullanan tüm öğrenciler için uygulanacaktır.

         2- Önceki yıllarda devam şartını yerine getirmiş oldukları dersler için devam şartı aranmayacaktır.

         3- İlk defa aldıkları dersler için yürürlükteki yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

         4- Yarıyıl sonu sınavı yerine geçecek üç sınav hakkı kullanılacaktır.

         5- Ara sınavlar dikkate alınmayarak, sınav notu harfli başarı notu olarak verilecektir.

         6- İlgili yönetmeliklerde belirtilen not aralıklarına göre harfli notlar verilecektir.

         7- Güz yarıyılında yarıyıl sonu sınavı 50 ve daha yukarı olan, ancak ara sınavların katılması sonucunda, başarısız olan öğrencilerden başvuruda bulunanların bu derslere ait başarı notları yeniden değerlendirilecektir.

         8- Bahar yarıyılında devam ve ara sınavlar dikkate alınmayacaktır. Ancak ara sınavların katılması sonucunda, en az CC harf notu alabilecek öğrencilerin, ara sınav ve yarıyıl sonu ağırlıkları dikkate alınarak harfli not verilecektir.

         9- Yukarıda (2) maddede belirtilen şekilde; 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında, sınav haklarını kullanamayan öğrencilerin güz yarıyılı derslerinin sınavları:

         9.1- 1.sınavlar: 03-07 Temmuz 2006,  

               2.sınavlar: 10-14 Temmuz 2006,

               3.sınavlar: 11-22 Eylül 2006,
tarihleri arasında yapılacaktır.

Kaynak : www.ktu.edu.tr
Tür : Astronomi ve uzay Tarih : 09.06.2006
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]