Yasal Mevzuat

Anasayfa » Yasal Mevzuat
share on facebook  tweet  share on google  print  

Yasal Mevzuat

"Yasal Mevzuat" için, toplam 13 sonuç arasından 1 - 13 arası sonuçlar
GenelÖğrencilerle ilgili Yasal Mevzuatlar bu bölümde yayınlanmaktadır. Aşağıdaki linkleri tıklayarak bilgiler alabilirsiniz.
KTÜ-İİBF Duyuruları KTÜ-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi aşağıdaki duyuruları ve uyulması gereken kuralları yayınlamıştır: Disiplin Cezaları ve Ceza Gerektiren Disiplin İşlemleri Öğrencilerin Rapor Alırken ve Te...
ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV, DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğ...
4111 sayılı Af Kanunu  4.11.1981 Tarih Ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 Üncü Maddesinin Değiştirilmesi Ve Aynı Kanuna Bir Ek Ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Kanun No. 4111 Kabul Tarihi: 7.6....
5316 Sayılı AF YASASI Esasları (Yeni)5316 sayılı kanunun geçici 50. ve 51 inci madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin, Üniversite Yönetim Kurulunun 13/05/2005 gün ve 724/5 sayılı kararı ile kabul edilen esaslara karşı açılan davalar...
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIMAmaç, Kapsam, Tanımlar AmaçMadde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak...
HASTA HAKLARI Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin; 1. Hizmetten genel olarak faydalanma:Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik ...
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİBirleşmiş Milletler Genel Kurulu;İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştir...
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI  KANUN NO: 2709 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1982) Kabul Tarihi: 7 Kasım 1982 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 9 Kasım 1982 - Sayı: 17863 (Mükerrer) 5. t. Düstur, c.22 - s. BAŞLANGIÇ ...
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim YönetmeliğiLisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve KapsamMADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim ku...
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE    1.  Bu  Yönetmelik;  kanun,  tüzük, yönetmelik  ...
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU  Yükseköğretim Kanunu Kanun No : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri ...
ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği Amaç MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilâtlanması, iş...