Ders Kuralları

Anasayfa » Ders Kuralları
share on facebook  tweet  share on google  print  

Ders Kuralları

ULUSLARARASI İKTİSAT DERSLERİYLE İLGİLİ KURALLAR
 1 Uluslararası İktisat dersinin alt yapısını oluşturan bazı dersler vardır. Uluslararası iktisat derslerinde başarılı olabilmek için, öncelikle Mikro İktisat ve Makro İktisat konularının bilinmesi gerekmektedir. Mikro İktisattan; kıtlık kanunu, fırsat maliyetleri ve üretim olanakları eğrisi analizleri, arz ve talep kanunları, arz ve talep fonksiyonları, arz ve talep esneklikleri, arz ve talep esnekliğini etkileyen faktörler, tüketici ve üretici dengeleri, farksızlık eğrileri, eş ürün eğrileri gibi konuların iyice bilinmesi gerekir. Makro İktisattan ise; milli gelir, milli gelirle ilgili tüm fonksiyonlar (Örneğin, tüketim fonksiyonu, yatırım fonksiyonu, tasarruf fonksiyonu, ithalat fonksiyonu vb.), IS-LM Analizleri, Toplam arz-Toplam talep analizleri temel olarak bilinmesi gereken konulardır. Ayrıca para ve maliye politikasının araçları,  amaçları ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Bu konularda ilgili dersleri veremeyen veya bu konularda bilgi sahibi olmayan öğrencilerin uluslararası iktisat dersini almamaları gerekir. Mikro ve Makro İktisat derslerinde yeterli bilgi alamayan öğrencilerin uluslararası iktisat dersinden başarılı olması zordur. Ancak, dersi almış bulunanlar bu eksiklerini görmeli ve gidermek için ilgili konulara çalışarak kendilerine şans yaratma yoluna gidebilirler. Aksi durumda bu dersten başarılı olmak çok zordur.
2 Uluslararası İktisat derslerine devam etmek son derece önemlidir. Öğrenciler, uluslararası iktisat derslerinde okutulan konuların tamamına yakınında öğreticiye ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden öğrencilerin yönetmelikteki devam yüzdesini dikkate almadan, tüm derslere girmeleri yararlarınadır. Özellikle ilk derslere girmeyen öğrenciler, dersin temelini kaçırmış olurlar. Dersler birbirinin devamı niteliğindedir. Bir derste öğrenilen konular, sonraki derslerde sürekli kullanılmaktadır. Önceki konuları bilmeyen öğrenciler, derste anlatılmakta olan konuları algılamakta güclük çekecektir.
3 Derslere devam şartı, yönetmeliklerde belirtildiği gibi %70'tir. Bu rakamın yukarıya çıkarılması mümkün olmayacağı gibi, aşağıya düşürülmesi de mümkün değildir. Yönetmelikleri kendi görüşlerine göre yorumlamak, değiştirmek, uygulamamak suçtur. Devlete çalışanlar koymuş olduğu kurallara da uygun hareket etmek zorundadır. Bu kural hoşumuza gitmese bile, yenisi yapılıncaya kadar tam olarak uygulanacaktır. Ancak, öğrencilerin bunun da ötesinde %100 derslere devam etmeleri, kendi çıkarlarınadır ve onlardan beklenmektedir.
4 Uluslararası iktisat derslerinde işlenen konulara günü gününe çalışmak gerekir. Görmüş olduğunuz bir dersin kalıcı olması için dersin hemen sonrasında tekrarlanması gerekir. Yine de anlaşılmayan konular varsa, bunlar özellikle tespit edilmesi ve takip eden dersin ilgili öğretim üyesine sorulmalıdır. Bu konuda yeterli zaman, zemin ve izin vardır. Dönem bittiğinde, dönemsonu sınavına yaklaşık 500 sayfalık ve her kelimesi önemli olan bir müfredattan girilmektedir. Bu konuların, öğrenciler tarafından kendi kendine ve bir hafta veya 15 gün gibi bir sürede öğrenilmesi mümkün değildir. Konularınızı biriktirmeyiniz.
5 Derslere cep telefonuyla girmek, açık ve sıraların üzerinde tutmak yasaktır. Telefonlarınızı derse girerken kapatınız. Sessize almak veya titreşimde tutmak yanlış bir hareket olacaktır. Derslerde telefonun çalması tüm arkadaşlarınızın derse olan dikkatini dağıtacaktır. Melodilerdeki çeşitlilik de dikkate alındığında, 200 kişilik sınıflarda bazı öğrencilerin telefonlarının çalması bile sorun yaratacaktır. Aynı şekilde öğretim üyelerinin de derslerde telefon kullanmamaları gerekir. Özellikle yeni telefon almış, ona melodi yüklemiş ve diğer arkadaşlarına gösteriş yapmak isteyenler, bu isteklerini kantin, park, bahçe gibi başka zeminlerde yerine getirebilirler. Bu konuda öğrencilerin tipik az gelişmiş ülke vatandaşları gibi davranmamaları beklenmektedir. Aksi şekilde davranan öğrenciler dersten çıkarılır ve cezalandırılır.
6 Geç gelen öğrenciler derse alınmaz. Öğretim üyesi sınıfa girdikten sonra derse girmeyiniz. Bu şekildeki girişler ve çıkışlar ders düzenini ve öğrencilerin dikkatlerini dağıtacaktır. Geç gelmeye izin verildiği ölçüde, her geçen gün geç kalanların sayısı ve geç kalma süresi artacaktır. Bir çok öğrencinin buna eğilimli oldukları gözlemlenmiştir. İltimas kapısını aralamaya gelmez, eninde sonunda kapıyı sonuna kadar açmak zorunda kalırsınız. Dersler zamanında başlayacaktır. Bu yasal bir zorunluluktur ve öğrencilerin hakkıdır. Derslerinize ders başlamadan on dakika önce geliniz, hazırlıklarınızı yapınız ve sessizce öğretim üyesinin gelmesini bekleyiniz.
7 Derslere devletin belirlediği kılık ve kıyafet kurallarına uygun girilir. Siz kurallara uymazsanız, başkaları da uymayabilecektir. Ve onların kılık ve kıyafek konusundaki davranışları sizi çok rahatsız edebilir.
8 Dersi alan öğrenciler öğrenme hakkını tam anlamıyla kullanır. Deslerde işlenen her konu, hatta her kelime anlaşılmadığı takdirde sorulabilir. Bunun için öğretim üyesi tarafından yeterli zaman ayrılır ve öğrencilere sorunuz var mı? diye sorulur. Karışıklıkları önlemek ve ders düzenini bozmamak için bu zaman aralığında soru sorulması daha uygun olabilir. Hocanızdan her geçen gün daha fazlasını isteyiniz. Eğer bunu yapmazsanız, hocanız size her geçen gün daha azını vermeye eğilimli olacaktır.
9 Öğrencilerin öğrenme hakkı engellenemez. Anayasal olarak dersi alan her öğrencinin dersi öğrenme hakkı vardır. Bunu öğretim üyesi de engelleyemez. Bazı öğrenciler diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmak, konuşmak, gülmek, yerlere tükürmek, burnunu karıştırmak, sıraları çizmek veya öğrenci vasıflarına yakışmayacak davranışlarıyla öğretim üyesinin sınıf hakkında olumsuz düşünmesine neden olmak gibi davranışlarla diğer öğrencilerin başarılarını olumsuz etkileyemez. Öğrenciler arasında yapıcı bir rekabet olmalıdır. Her öğrenci diğerlerini geçmek için çaba sarfetmelidir. Ancak arkadaşlarının başarısını engelleyerek, kendilerini nisbi olarak başarılı göstermek, çok az gelişmiş ülkelerin vatandaşlarına mahsuz bir davranış olacaktır.
10 E-mail listesine üye olunuz. Dersi alan öğrencilerin öncelikle www.kenancelik.com veya www.kenancelik.net adreslerini ziyaret ederek e-mail listesine üye olmaları tavsiye edilir. Üyelik ücretsizdir. Bu konuda bir zorunluluk yoktur ve üye olmayanlara bir yaptırım uygulamak ta söz konusu değildir. Üyelik istendiği zaman silinebilmektedir. Üye olanların e-mail adresleri ders haricinde bir amaçla kullanılamaz, herhangi bir kişiye veya kuruma verilmez.  Üye olacak öğrencilerin, e-mail adresleri yoksa öncelikle almaları, üye olurken adını ve soyadını tam olarak yazmaları, e-mail adreslerinin kendilerini tanıtacak şekilde olması, arko kelime veya slogan içermemesi gerekir. Bunu hayat boyu alışkanlık haline getirmek gerekir. Üye olan öğrencilere, derslerle ve sınavlarla ilgili her türlü duyurular, sınava giriş yerleri, cevap anahtarları, sınav tarihleri, not ilanları, dersle ilgili uygulamadan örnekler, basında çıkmış güncel yazı ve yorumlar, yönetmelik değişiklikleri, örnek sorular, iş, staj, burs vb. ilanlar, kişisel gelişim ve kariyer yazıları, güzel sözler, çeşitli davetler ve diğer birçok bilgi ücretsiz ve düzenli bir şekilde gönderilir.
11 www.kenancelik.com veya www.kenancelik.net adresini düzenli olarak ziyaret ediniz. Bu site, Prof.Dr.Kenan ÇELİK tarafından tasarlanmakta ve eğitim amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ticari hiçbir amaç ve ticari bir gelir söz konusu değildir. Hatta site için yapılan özel harcama ve katlanılan zahmet ve zaman kaybı vardır. Ancak eğitime katkısı olacağı kesindir. Öğrenciler için ve Uluslararası İktisat ile ilgili bir çok bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Ayrıca derslerle ve sınavlarla ilgili her türlü görüşünüzü ilgili formları tam olarak doldurarak iletebilirsiniz. Anketlere cevap vererek, gerçeklere katkıda bulunabilirsiniz. Bu siteye girmekten kimsenin zararının olmayacağı %100 garantilidir.
12 Dersle ve okulla ilgili karamsarlığa kapılmayınız. Her insanın kendi dünyası vardır. Her insanın kendi kıyameti vardır. Kendinize düşüneceğinin dünyanın kralı olunuz. Türkiye Cumhuriyetinin eğitim kurumlarında eğitim görmekle gurur duyunuz. Uluslararası İktisat dersinden öğreneceğiniz her bilginin gerekli olduğunu, size ileriki derslerde, üst sınıflarınızdaki derslerde, iş sınavlarında ve hayatta lazım olacağını, anlatılan konuların Türkiye'de hiç bir üniversitedekinden daha kötü olmadığını, hatta uluslararası standartlara uygun olduğunu düşününüz. Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde verilen Uluslararası İktisat dersinde iddialıyız.